Bebeğinizin Büyüklüğü Ne Kadar? Gebelikte 38. Hafta

Bu dönemde bebeğiniz yaklaşık 3.1 kg. Baş bölgesinden kalçalara kadar olan uzunluğu çok fazla değişmedi; hâlâ 35 cm. Toplam boyu 47 cm. civarında.

Sizin Büyüklüğünüz Ne Kadar? Siz Ne Kadar Değiştiniz?

Birçok kadın hamileliğin son birkaç haftasında çok fazla kilo almaz ama ken­dilerini çok rahatsız hissederler. Rahmi­niz ve pubik simfiz arasındaki mesafe yaklaşık 36-38 cm. Göbek deliğinizden rahmin tepe noktasına kadar olan ölçü hemen hemen 16-18 cm.bebeğin büyüklüğü, bebek ne kadar büyük, gebeliğin 38. haftasında bebek büyüklüğü

Bebeğinizin Büyümesi ve Gelişimi

– Doğum Süreci Sırasında Fetal Denetleme

Doktorunuzun bebeğinizin iyi oldu­ğunu söylemesini ne kadar çok heye­canla beklersiniz, özellikle de doğum süreci sırasında. Birçok hastanede be­beğin kalp hızı doğum süreci boyunca denetlenir. Problemleri çözebilmek için erken tes­pit edebilmek çok önemlidir.

Doğum sürecinde rahim her kasıldı­ğında plasentaya giden kandaki oksijen azalır. Bebeklerin çoğu bu zorluğu hiçbir problem yaşamadan atlatır. Ancak, bazı bebekler etkilenir; buna fetal stresi ya da fetal gerilim denir.

Doğum sürecinde bebeğin kalp hızını denetlemenin iki yolu vardır. Zarlar yırtıl­madan önce harici fetal monitör kullanıla­bilir. Alıcısı olan bir kemer karnınıza bantlanır. Bebeğin kalp atışlarını saptamak için ultrasonunkine benzer bir prensip kullanır.

Dahili fetal monitör bebeğin kalp hızı­nı tam olarak denetler. Bebeğin kafata­sındaki deriye bir elektrot yerleştirilir ve kablolarla fetal kalp hızını kaydeden bir makineye bağlanır. Sadece zarları patla­yan ve en azından 1 cm genişleyen ka­dınlara dahili fetal monitörü bağlanabilir.

– Fetal Kan Örneği

Doktorlar ayrıca, bebeğin doğum süreci gerilimini nasıl karşıladığını görmek için bebeğinizin kanındaki pH oranına bakmak için test yaparlar. Bu testin yapılabilmesi için zarlar yırtılmış olmalı ve rahim ağzınız en az 2 cm genişlemiş olmalıdır.

Bebeğin derisinde küçük bir çentik yapmak için kafatasına bir aletle doku­nulur. Bebeğin kanı küçük bir tüpe veya pipete alınır ve pH (asidite) kontrol edi­lir. Eğer bebek doğum süreci yüzünden sıkıntı çekiyorsa ve stres altındaysa pH düzeyi bunu belirlemeye yardımcı olabi­lir. Bu test, doğum sürecinin devam edip etmemesi ya da bir sezaryen operasyo­nun yapılması gerekip gerekmediği ko­nusunda karar verirken yararlı olur.

Makat Prezentasyonu

Daha önce bahsettiğimiz gibi hamile­liğin başlarında bebeğinizin makat prezentasyonunda olması normal bir du­rumdur. Ancak, doğum başladığında bebeklerin yalnız % 3 ila 5’i, çoğul ge­belikler hariç, bu şekilde dururlar.
Bazı faktörler makat prezentasyonu olasılığını artırır. Temel nedenlerden biri bebeğin prematüre olmasıdır. İkin­ci trimesterin sonralarına doğru, bir bebek makat prezentasyonunda olabi­lir. Kendinize dikkat ederek erken do­ğum sancılarını yaşamaktan kaçınabi­lirsiniz. Bu, bebeğinize pozisyonunu doğal olarak değiştirmesi için en iyi fırsatı verir.

Bir bebeğin neden makat prezentasyo­nunda olduğunu her zaman bilmememi­ze rağmen aşağıdaki durumlarda makat prezentasyonunun daha çok ortaya çıktı­ğını biliyoruz:

• Birden fazla hamilelik geçirdiyseniz
• İkiz, üçüz veya daha fazla bebek taşı­yorsanız
• Çok fazla ya da çok az amniyotik sıvı varsa
• Rahim anormal olarak şekillendiyse
• Anormal rahim gelişimleri varsa, örne­ğin miyonlar
• Plasenta previanız varsa (Önce gelen plasenta)
• Bebeğinizde hidrosefali varsa

Farklı makat prezentasyonları vardır. Saf makat prezentasyonunda bacaklar kalçalardan kıvrılır ve dizlerde genişler. Bu, doğum zamanında ya da hamileliğin sonunda en çok görülen makat tipidir; ayaklar yukardadır.
Tam makat pozisyonunda, dizlerden biri ya da her ikisi kıvrılır, genişlemez.

Makat Prezentasyonunda Olan Bir Bebeği Doğurmak

Doğum uzmanları arasında makaf prezentasyonunda olan bir bebeğin doğumunda en iyi yöntem hakkında bazı karşıt görüşler vardır. Uzun yıllardır makat prezentasyon do­ğumları vajinal yoldan yapılmaktaydı. Daha sonra bebeği sezaryen operasyonu ile doğurmanın en güvenli yöntem oldu­ğuna karar verildi, özellikle de ilk bebekse.

Günümüzde, doktorların çoğu makat pozisyonundaki bir bebeğin bü­yük olasılıkla, erken doğum sancıları ya da doğum sancıları başlamadan önce se­zaryen operasyonu ile daha güvenle dünyaya getirilebileceğine inanırlar.
Bazı doktorlar, pozisyon doğruysa bir kadının zorluk çekmeden bu pozisyonda olan bir bebeği doğurabileceğine inanırlar. Bu genellikle, daha önceden normal doğum yapmış bir kadının taşıdığı ol­gunlaşmış bir cenindeki frank pozisyo­nunu da kapsar.
Birçoğu ayak makat prezenîasyonun­da (bir bacak açık, bir diz kıvrılmış) do­ğumun sezaryen ameliyatı ile olması ge­rektiği konusunda aynı fikirdeler.

Eğer bebeğiniz makat prezentasyonundaysa doktorunuzla bu konuyu ko­nuşmanız önemlidir. Hastaneye gittiği­nizde hemşirelere ve hastane personeli­ne bebeğinizin makat prezentasyonda olduğunu söyleyin. Eğer doğum süreci ile ilgili bir sorunuz varsa ve makat prezentasyonu varsa bu bilgiyi konuştuğu­nuz kişiye söyleyin.

Bebeğinizin Döndürülmesi

Suyunuz gelmeden, doğum süreci başlamadan ya da doğum sürecinin başlangıcında bebe­ğinizi makat pozisyondan baş aşağı (verteks) pozisyona getirmek için girişimde bulunulabilir. Doktor ellerini kullanarak bebeği baş aşağı duruma getirmeyi de­ner. Bu işleme dış sefalik versiyon (ECV) ya da sadece versiyon denir.
ECV sırasında problemler çıkabilir ve bu konuda bilgili olmak önem taşır. Dok­torunuzla, bu işlemin sizin için bir opsiyon olup olmadığını konuşun. Olası riskler:

• Zarların yırtılması
• Plasentanın yırtılması
• Bebeğin kalp hızını etkilemesi
• Doğum sürecinin başlamasıdır

% 50’den daha yüksek bir oranla dok­tor bebeği döndürmekte başarılı olur. Ancak, bazı İnatçı bebekler tekrar makat prezentasyonuna dönerler. ECV tekrar denenebilir ama doğum tarihiniz yaklaş­tıkça versiyon daha zor olabilir.

Anormal Prezentasyonların Diğer Türleri

Ender olan diğer bir prezentasyon yüz prezentasyonudur. Bebeğin başı çok geniştir, bu yüzden doğum kanalına ilk başta yüzü gelir. Doğum süreci sıra­sında normal bir prezantasyona çevrile­mezse bu tür prezentasyonda genellikle sezaryen ameliyatı ile doğum yapılır.

Omuz prezentasyonunda omuz önde durur. Enine yatış pozisyonunda bebek sanki pelviste bir beşikteymiş gibi yatar.

Bebeğin başı karnınızın bir tarafında, alt kısmı diğer tarafında bulunur. Bu tür prezantasyonlarda yalnızca bir doğum yolu vardır ve bu sezaryendir.

Bebeğin başı karnınızın bir tarafında, alt kısmı diğer tarafında bulunur. Bu tür prezantasyonlarda yalnızca bir doğum yolu vardır ve bu sezaryendir.

Plasentanın Yerinde Kalması Ne Demektir?

Birçok durumda, plasenta bebeğin do­ğumundan sonra 30 dakika içinde yerin­den ayrılır ve bu doğumun rutin bir bö­lümüdür. Bazı vakalarda bir parça pla­senta rahmin içinde kalır ve kendiliğin­den gelmez. Böyle bir durumda rahim yeteri kadar küçülemez ve yoğun olabi­lecek vajinal kanamaya neden olur.

Bazı vakalarda, plasenta ayrılmaz, çünkü hâlâ rahim duvarına yapışık kalır. Bu çok ciddi bir durum olabilir. Ancak, bu komplikasyon nadir görülür.
Kanama genellikle doğumdan sonra ciddi olur ve kanamayı durdurmak için ameliyat gerekebilir. Kürtaj yoluyla pla­sentayı almak İçin çalışılabilir.

Anormal olarak yapışık plasentanın birçok nedeni vardır. Plasentanın daha önceki bir sezaryen ameliyatı yarasına veya önceki başka yaralara yapışabilece­ği düşünülür. Plasenta örneğin kürtaj ile kazınmış bir bölgenin üzerine ya da ra­himde daha önce enfekte olmuş bir yer­de bulunabilir.

Siz bebeğinizin doğumuna dikkat ederken doktorunuz plasentaya da dik­kat edecektir. Bazı kişiler doğumdan sonra plasentayı görmek isterler; dokto­runuzdan plasentayı size göstermesini isteyebilirsiniz.

Tıraş Olmanız Gerekecek mi?

Birçok kadın bebeklerinin doğumun­dan önce kasıklarındaki tüyleri tıraş edip etmemeleri gerektiğini bilmek ister. Bu artık bir gereklilik değildir. Birçok kadın günümüzde tıraş yapmaz. Ancak, kasıklarındaki tüyleri tıraş etmemeyi seçen birçok kadın, bebeğin doğumundan son­ra normal vajinal akıntı nedeniyle iç ça­maşırlarında rahatsızlık hissettiklerini söylemişlerdir. O yüzden bu işlemi düşü­nebilir ve doktorunuzla tartışabilirsiniz.

Babaya Tavsiye

Eşinize onun için hastaneye götür­menizi istediği bir şey olup olmadığını sorun, örneğin özel kasetler ya da CDler ve CD çalar gibi. Bunu er­ken belirleyin ve eşyaları hazırlayın. Eğer hastanede veya doğum merke­zinde bir tur atarsanız bebeğinizin gireceği ortamı kontrol etmeye yar­dımcı olması için başka fikirler edi­nebilirsiniz.

38. Hafta İçin Tavsiye

Doktorunuz bebeğinizin makat po­zisyonda olduğundan şüphelenirse bundan emin olmak için ultrason muayenesi yapabilir. Muayene be­beğin rahminizde nasıl durduğunu belirlemeye yardım eder.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir