Göğüs Estetiği Merkezi

Bütün göğüs estetiği cerrahları küçük bir oranda ameliyat sonrasında memnuniyetsizlik ve kızgınlık gösteren hastalarla karşılaşmıştır. Eğer sonuç bariz bir şekilde başarısız isegöğüs estetiği merkezleri, göğüs estetiği yaptırma, göğüs estetiği yapımı bu memnuniyetsizlik ileri düzeltici cerrahi vaadine ihtiyaç duyabilir. Eğer revizyon cerrahisi düşünülüyorsa “sekonder göğüs ameliyatı için on emir” yardımcı olabilir. Sonucun kesin bir başarı olduğu düşünülüyorsa, o zaman sorun gerçekçi olmayan hasta beklentisinden ve uygunsuz hasta seçiminden kaynaklanıyor olabilir. Yoğun bir şekilde görüşme ve hazırlıklar yapılmış olsa bile hastaların cerrahi için motivasyon ve beklentilerinin tam olarak bilinmesi mümkün değildir. Göğüs estetiği tarafından tetiklenen ciddi psikiyatrik problemler gerçekte nadirdir ve daha çok önceden var olan gizli psikiyatrik problemler şeklinde ve ideal hasta seçiminde zorlukla karşımıza çıkar. Burada sempatik psikolojik tavsiyeler çok önemlidir. Göğüs estetiğinden sonra nadir görülen komplikasyonlar. Bütün cerrahlar değişik yüzdelerde olmak üzere göğüs ameliyatı sonrası genellikle geçici olan kanama problemi yaşarlar. Cerrahiden sonra burun kanaması büyük oranda bütün burun içi insizyonların sütüre edilerek kapatılması ve burun içi uygun doku planlarında diseksiyon yapılması ile, ciltaltı doku-SMAS faysa tabakaları içinde kalarak vasküler ve lenfatik yapıların hasarlanmasından kaçınılması ile önlenebilir. Biz göğüs estetiğinde rutin olarak değil ama kartilaj grefti kullandığımız zaman ameliyat öncesi antibiyotik profilaksisi kullanıyoruz. Greft kullanıldığı zamanlarda bazen kolumellada infeksiyon meydana gelir fakat bizim tecrübelerimize göre kesinlikle problem oluşturmaz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir