İşyeri Hekimi Sınavı Nedir ve Kimler Bu Sınava Girebilir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının son dönemde zorunlu hale getirdiği iş sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği dahilinde tehlike durumlarına göre işyerlerinde işyeri hekimi bulunması zorunludur. Az tehlikeli işyerlerinde ise ortak sağlık ve güvenlik birimleriyle çalışılarak, periyodik olarak kontrolleri yapan işyeri hekimi temin edilir. OSGB’ler  yeterli gördükleri işyeri hekimleriyle çalışmaktadırlar. İşyeri hekimliği sınavı sonucunda geçerli notu alan adaylar artık bir OSGB ile çalışabilirler.iş yeri hekimi, iş yeri hekimi sınavı, iş yeri hekimi kimdir

Üniversitelerin tıp fakültelerinden mezun doktorlar işyeri hekimi olmak istedikleri takdirde mesleki bilgilerini işyerlerinde uygulamak için iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almak zorundadırlar. Bu eğitimi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurslar bulunmaktadır. Bu eğitimin süresi 180 saattir. Ancak pratik eğitim için staj tarzında 40 saatlik bir eğitim de vardır. Toplam 220 saatte işyeri hekimliği eğitimini tamamlamak mümkündür. Eğitim kurumları isteklerine göre bu süreleri arttırabilirler. Ancak bakanlık tarafından onaylanan en az süreler bunlardır. 180 saat teorik eğitim 90 saati uzaktan eğitim yöntemi ile yapılır. Yani bilgisayar başında istenildiği saatlerde bu eğitim tamamlanabilir. Kalan 90 saatlik teorik eğitim ise dersliklerde bir öğretmen tarafından yapılır. Daha sonra uygulamalı eğitime geçilir. En az 40 saat olmak şartıyla adaylar, işyeri hekimine sahip bir şirkette pratik yaparak eğitimini tamamlamış olur. Sonrasında işyeri hekimliği sınavı vakti gelmiştir. Bu sınavdan geçerli notu alan öğrenciler belgelerini alarak işyeri hekimi olmuş olacaklardır. Bir ortak sağlık ve güvenlik birimi ile anlaşarak şirketlerde işyeri hekimliğini yapabilmektedirler.

İş sağlığı ve iş güvenliği konusu çalışanların ve firmaların risk analizlerini yaparak, güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlamaktadır. İşyeri hekimliği sınavı sonucu geçerli olan bir işyeri hekimiyle anlaşılmalıdır. Çalışma ortamı faktörlerinden kaynaklanabilecek meslek hastalıklarından korunmak için işyeri hekimleri, çalışanların kronik rahatsızlıklarını kontrol etmeli, gerekli sağlık raporlarını düzenlemelidir. İşverenler bu doğrultuda işyeri hekimin talimatlarına uymalı, işçi sağlığını her şeyin önünde tutmalıdır. İşçi için tehlike oluşturabilecek ortamlar yerine, başka alanlara yönlendirmelidir. İşyeri hekimi uygun gördüğünde istirahat vermelidir. Risk analizinin doğru yapılması sonucu, hastalıklardan ötürü oluşacak iş kayıpları azalacak, işyeri verimi artacaktır. Hem işveren hem çalışan için güvenli ve huzurlu bir ortam sağlanmış olacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir