KİMLER İŞ YERİ HEKİMİ OLABİLİR?

Pek çok iş kolu risk taşıması nedeni ile iş güvenliğinin bulunması zorunlu alanlardır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kanunları ile belirlenen esaslara göre her iş yerinde bir tanesi işyeri hekimi olması gerekmektedir. Bu kapsamda yer alan kişilerin bazı özellikleri olması da zorunluluk olarak belirlenmiştir. Bu düzenlemenin amacı çalışılan iş kolundaki riskleri önlemek ve bu risklerden korunmaktır. Bu nedenle her işyeri için iş hekimi bulunması gerekmektedir. Kimler işyeri hekimi olabilir sorusuna da yanıt yine düzenlemeler getirilmektedir.iş yeri hekimi kimdir, kimler iş yeri hekimi olabilir, iş yeri hekimi zorunluluğu

Daha önceden iş yeri hekimliği sertifikası alınarak istenilen iş yerinde hekimlik yapılması gerekiyordu. Ancak bu kural değiştirilerek diploması olan her hekimin iş yeri hekimi olarak çalışabilmesi hükmü getirildi. Bunun nedeni ile kurs ücretlerinin çok yüksek olması nedeni ile başvuran hekim sayısının az olmasıydı. Her işyeri bir tane işyeri hekimin bulundurmak zorunda olacak. Bunun için gerekli koşullarda hemşire ya da sağlık teknikerleri de kullanılabilecek. Bir işyerinde iş hekimi olmaması ya da iş yerinde bu özellikleri barındıran nitelikli personel olmaması halinde ortak sağlık merkezlerinden yardım alınabilmektedir. Ayrıca işyeri sahibinin belirtilen sertifikalara sahip olması halinde kendisi de işyeri hekimi olarak görev yapabilecektir.

Kimler işyeri hekimi olabilir? Doktor olarak herhangi bir sağlık kuruluşunda çalışan ya da çalışmayan herkes iş yeri hekimi olarak görev yapabilmektedir. Bunun için aynı zamanda zorunlu hekim bulundurması gereken iş yerleri de bulunmaktadır. Çalışan doktorların kendi çalışma saatlerine ek olarak 37 saat daha iş yerlerinde çalışabilme hakkı bulunmaktadır. Bunun dışında iş yerlerinde zorunlu olarak hekim bulundurması gereken iş yerleri arasında ilk sırada tehlikeli iş grupları ve iş yerleri gelmektedir. Bu tür özel sektör iş yerlerinde 50 den fazla çalışan olan iş yerlerinde hekim bulundurmak zorunluluk olarak belirtilir. Bunun dışında işyerlerinde hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ya da çevre sağlığı teknisyeni diploması olan kişiler de görev alabilmektedir. Ancak işyerinde tam gün çalışan bir işyeri hekimi olması halinde diğerlerinin bulunması zorunlu değildir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir