Kolon ve Rektum Kanseri Tedavisi

Kolon ve rektum kanserleri çeşitli tedavilerle tedavi edilir. Bu tedavilerden en sık kullanılan tedaviler ameliyat, kemoterapi (ilaç tedavisi) ve radyasyon terapisidir (radyasyon tedavisi).

Kolon ve rektum kanseri için tedavi planlamadan önce, hastanın genel durumu ve hastalığın derecesi hakkında bilgi almak önemlidir. Bu nedenle tedavi sırasında KRK’nin evresinin bilinmesi gerekir.kolon kanseri, rektum kanseri, rektum kanseri tedavisi

Kolon ve rektum kanseri 4 aşamaya ayrılır.

Aşama I: Bu, hastalığın en erken aşamasıdır. Kanser hücreleri, bağırsağın iç ve orta katmanlarını işgal eder. Lenf düğümleri ve uzak organ tutulumu yoktur.

Aşama II. Kanser hücreleri bağırsağın tüm katmanlarına tutunur, en dış katmana ulaşır ve komşu organlara veya organlara yayılabilir. Lenf düğümleri ve uzak organ tutulumu yoktur.

Aşama III. Bağırsak duvarına verilen hasarın derecesine bakılmaksızın, tümör bağırsağa bitişik lenf düğümlerine yayılır.

Aşama IV. Bu, hastalığın en ileri aşamasıdır. Tümörün bağırsak duvarına veya lenf düğümlerine yayılmasına bakılmaksızın, karaciğer, akciğerler, periton (periton), kemikler ve beyin gibi organlarda metastazlar meydana gelir.

Tüm aşamalarda rektum ve kolon kanseri için ana tedavi yöntemi cerrahidir. Ancak cerrahi tedavi şekli kolon ve rektumdaki tümörün yeri, boyutu, evresi ve acil durumlarda hastada tümör komplikasyonları (tıkanıklık, perforasyon, kanama gibi) olup olmadığına bağlı olarak değişebilir.

Günümüzde, rektal ve kolon kanserinin cerrahi tedavisinde laparoskopi daha yaygın hale gelmektedir. Kullanılan ana teknikler şunlardır:

Bazı küçük rektal tümörler için tümörün sadece bir kısmının anüs yoluyla çıkarılmasına lokal eksizyon denir.

Rezeksiyon, tümörün konumuna bağlı olarak kolonun bir kısmının (veya tamamının) ve rektumun bir kısmının (veya tamamının) çıkarılmasıdır.

Bu cerrahi teknikte bağırsaklarla birlikte komşu lenf düğümleri de çıkarılır. Tümör komşu organlara yayılmışsa bu organların da radikal cerrahi ile çıkarılması gerekir. Çıkarılan bağırsaktan kalan bağırsağın sağlıklı uçları bir araya getirilerek dikilir (anastomoz).

Kolon veya rektumun rezeksiyonundan sonra çeşitli nedenlerle karın duvarına ince veya kalın bağırsağın dikilmesi ile yapay bir anüs (ileostomi veya kolostomi) oluşturulabilir. Bağırsak içeriği bu yapay anüsten karın duvarına tutturulmuş plastik bir torbaya akar. Bazı hastalarda bu durum kalıcı olabilir. Ancak bazı hastalar tıbbi olarak gerekli olmadığı için yapay anüs kapatılır ve hastalar normal bir şekilde dışkılayabilir.

Karaciğer ve akciğerlerdeki uygun sayıda ve büyüklükte metastaz cerrahi olarak çıkarılabilir (metastazektomi).

Palyatif cerrahi, radikal cerrahiyle (kolostomi açılması gibi) yardım edilemeyen ileri derecede kolon ve rektum kanseri olan bir hastanın yaşam konforunu artırmak için kullanılabilir.

III. ve IV. Hastalar için ameliyat öncesi ve / veya sonrasında tedaviye aşamada kemoterapi ve / veya radyasyon tedavisi eklenir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir