Mahkemede Yeminli Tercüme Yapan Bir Tercümanın Nelere Dikkat Etmesi Gerekir?

Gelişen uluslararası ilişkilerle beraber, birey ve firmaların hukuki sorunları da artmıştır. Bu nedenle oluşan hukuki sorunların çözümünde, yabancı dillerden dolayı iletişim problemi ortaya çıkmıştır. Genellikle mahkeme tercümesinde kullanılan, yeminli tercümeler, mahkemelerde yabancı dilde tanık, sanık ve davalı taraflar dinlenirken iletişim problemini ortadan kaldırmaktadırlar. Çeşitli ülkelerde yaşayan yabacı bireylerin ve aynı zamanda iş yapan yabancı firmaların, devlet kurumlarındaki iletişim problemi, yeminli tercüme türünün gelişmesinde önemli bir rol almaktadır. Bu tercümeler yazlı veya sözlü halde yapılabilmektedir.mahkemede yeminli tercüme yapma, mahkemelerde yapılan tercümelerde dikkat edilmesi gerekenler, mahkemede tercüme yapan tercümanın dikkat etmesi gerekenler

Türkiye’de mahkemelerde kullanılan yeminli tercümelerin, “Tercüman Bulundurulacak Haller” ve “Çeviri Yasa Tasarısı”na göre ne zaman, hangi koşullarda gerekli kılındığını belirtmiştir. Bunlara göre, sanık veya mağdur, derdini anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmiyorsa; mahkeme tarafından atanacak yeminli tercümanlar aracılığı ile duruşmadaki iddia ve savunmaya ilişkin esaslı noktalar tercüme edilmektedir. Engelli olan sanığa veya mağdura, duruşmadaki iddia ve savunmaya ilişkin noktalar, anlayabilecekleri dile tercüme edilerek kavrayabilecekleri şekilde anlatılmaktadır. Soruşturma evresinde tercüman, hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından atanmaktadır. Bu konularda görevlendirilen tercümanın giderleri yargılama bedeli olarak sayılmadığından Devlet Hazinesince karşılanmaktadır. Gerek mahkeme süresini uzatacağından gerekse bireyleri veya firmaları hayati derecede etkileyecek mahkeme kararlarından dolayı tercümanın çevirisini hatasız bir şekilde yapması gerekmektedir. Ayrıca, yeminli tercümeler de altına atılan imza ve basılan noter kaşesi ile tercümede oluşabilecek hatalar için sorumluluğu tercüman üzerine aldığından dolayı yapılacak her hata tercümanın aleyhine olacaktır. Bu nedenle tercümanın çevirilerini daha dikkatli yapması gerekmektedir.

Yeminli tercümelerde özellikle mahkemede dikkat edilmesi gereken en önemli şeyler; yapılacak en küçük bir hata bile mahkemenin aksamasına ya da yanlış karar vermesine neden olabileceğinden dolayı, mahkemelerde sanık veya mağdurun demek istediklerini anlayıp, düzgün ve hatasız bir şekilde mahkeme huzuruna aktarabilmesidir. Mağdur veya sanık için verilecek kararın sonucunu da dolaylı veya dolaysız yoldan etkili olacağından, tercümanın hukuk dilini ve terimlerini, düzgün bir şekilde bilmesi ve etkili kullanabilmesi de bir o kadar gerekli olmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir