Nasıl iş güvenliği danışmanı olunur?

Çalışan sağlığına önem vermek adına iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda yönetmelik hazırlanmıştır. Bu yönetmelik çerçevesinde her iş yerinde iş güvenliği danışmanı ile çalışma zorunluluğu oluşmuştur. Yönetmelikten önce ülkemizde bulunan iş güvenliği uzmanlarının sayısının azlığı sebebi ile iş güvenliği uzmanları yetiştirilmeye başlanmıştır.iş güvenliği danışmanı, iş güvenliği danışmanı olma, kimler iş güvenliği danışmanı olurÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açığı kapatmak sebebi ile eğitim kurumlarını yetkilendirerek kurslar verilmesini sağlamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, üniversiteler, yetki verilen kamu kuruluşları ve tüzel kişiler bu kursları verebilir. Eğitimler toplam 220 saat sürmektedir. 180 saatini teorik eğitim, 40 saatini ise pratik eğitim oluşturmaktadır. İş güvenliği danışmanı olmak isteyen adaylar teorik eğitimin 90 saatlik bölümünü uzaktan eğitim şeklinde, bilgisayar başında derslere katılarak almaktadır. Kalan 90 saatlik bölüm ise eğitim kurumlarında uzmanlar tarafından verilen derslerde yüz yüze alınmaktadır. Bu eğitimlerin tamamlanması ile 40 saat süren pratik eğitim alınmalıdır. Bunun için iş güvenliği danışmanı ile çalışan bir şirkete gidilerek, teoride öğrenilenlerin nasıl uygulanacağı kavranır. Eğitim süreci bu aşamaların ardından tamamlanmıştır. Sıra Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği sınava gelmiştir. Bu sınavdan geçer not olan 70 puanı alan adaylar sertifika almaya hak kazanırlar. Bakanlık iş yerlerini tehlike gruplarına ayırmıştır. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak ayrılan işyerlerinde iş güvenliği danışmanları tecrübelerin göre çalışabilmektedir. Eğitim durumlarına ve tecrübelerine göre A, B ve C sınıfı olmak üzere 3 ayrı iş güvenliği danışmanı vardır. Önce C sınıfı sertifikaya sahip olan adaylar, 3 yıl fiilen çalışıp eğitimlerini tamamladıktan ve sınavdan geçer not aldıktan sonra B sınıfı sertifikaya sahip olurlar. B sınıfı sertifika ile 7 yıl çalışan uzmanlar ise yine eğitimler ve sınavdan sonra A sınıfı sertifikayı alırlar. Ancak yüksek lisansını iş güvenliği konusunda yapan mimar ve mühendisler yalnızca sınava girerek B sınıfı sertifika, doktorasını iş güvenliği konusunda yapanlar ise yine yalnızca sınava girerek A sınıfı sertifikaya sahip olurlar. C sınıfı sertifika sahibi iş güvenliği danışmanı az tehlikeli, B sınıfı sertifika sahibi az tehlikeli ve tehlikeli, A sınıfı sertifikaya sahip danışman ise tüm tehlike gruplarında çalışabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir